Egonaumachia  2016

Egonaumachia 2016

Icaro  2017

Icaro 2017

Primigenio  2017

Primigenio 2017

Requiem I  2018

Requiem I 2018

Ricordo Aureo  2018

Ricordo Aureo 2018

Requiem II  2019

Requiem II 2019

Requiem III  2019

Requiem III 2019

Bollingen  2019

Bollingen 2019

Prima Domus  2019

Prima Domus 2019

Telesphoros  2019

Telesphoros 2019